De Stichting Spreekkunst heeft ten doel het vanuit een algemeen maatschappelijk belang ontwikkelen en stimuleren van de spreekkunst als podiumkunst.

De Stichting werd op 11 december 2000 door Mar-Lin Schut  opgericht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27194218.
De Stichting Spreekkunst staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Bankrekening: NL46TRIO0788900404

Beleidsplan

Informele doelstelling